Зворотній зв’язок

Унесення змін до Індивідуального навчального плану (ІНП) слухача у зв’язку з форс-мажорними обставинами

registerУнесення змін до Індивідуального навчального плану слухача допускається лише за наявності обставин, які унеможливлюють його виконання у встановлені терміни. За наявності документально підтверджених поважних причин (стану здоров’я, сімейних обставин та ін.) директор Інституту за узгодженням із Навчальним відділом може встановити індивідуальний графік виконання ІНП.
Якщо слухач не виконав Індивідуальний навчальний план у зазначені строки без поважних причин, його буде відраховано з навчання на курсах підвищення кваліфікації.
Для внесення до ІНП слухача спричинених форс-мажорними обставинами змін керівництво навчального закладу (установи) має надіслати на ім’я директора Інституту відповідне Клопотання.

Клопотання має бути завірене підписом та печаткою навчального закладу (установи), скановане та надіслане з офіційної поштової скриньки навчального закладу (установи) на електронну пошту Навчального відділу ІППО: nv.ippo@kubg.edu.ua
У темі листа необхідно зазначити “Клопотання щодо змін в ІНП слухача”.


Зв’язок із адміністратором

mycomputerДля отримання оперативної відповіді з питань реєстрації педагогічних працівників на курси підвищення кваліфікації необхідно звертатися на адресу електронної пошти: nmc.it.ippo@kubg.edu.ua

Питання, в тому числі стандартні, відповіді на які є на сайті, не розглядаються. Надіслана Вами інформація розглядається фахівцями Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. На розгляд інформації потрібен деякий час. Відповідь буде відправлена на вказану Вами електронну адресу.